Açık Pozisyonlarımız

Genç Başarı Eğitim Vakfı, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki gençlere girişimcilik, ekonomi, iş yönetimi, finansal okuryazarlık ve yaratıcılık eğitimleri sunarak ve uygulamalı programlar düzenleyerek gençleri profesyonel hayata hazırlamaktadır. Genç Başarı Eğitim Vakfı yürüttüğü programlarda iş dünyası ve eğitim arasında bir köprü kurarak; çocuk ve gençlerin kendi gelecekleri üzerindeki etkilerini fark edebilmelerini, meslek seçimlerini bilinçli yapmalarını sağlamaktadır. Girişimcilik ve yaratıcılık becerilerini geliştirerek, girişimciliği teşvik etmektedir.